Dramatik A

I dramatik A lærer du at forstå og bruge teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng.

I faget dramatik på A-niveau vil du lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om såvel skuespillet som om de tekniske virkemidler.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • principper for udvikling og realisation af en scenisk idé
  • principper for reception af og erkendelse gennem kunst
  • grundlæggende begreber i arbejdet med instruktion og ledelse af kreative processer, herunder teori om motivation og kommunikation
  • grundlæggende principper for udarbejdelse af scenografi og anvendelse af lyd- og lysteknik
  • mindst tre væsensforskellige teorier om arbejdet med skuespil og scenekunst
  • mindst fire væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning
  • aktuel scenekunst og moderne principper for iscenesættelse og instruktion
  • forestillingsanalyse og realisationsanalyse

Undervisningen består af læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder.
I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejder afsluttes med hver sin rapport, i hvilken du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen.
Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.