Erhvervsjura C

Faget omfatter viden, kundskaber og færdigheder om generelle retlige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer.