Græsk A

I græsk A opnår du færdigheder i at læse og oversætte græske tekster. Du får også et solidt kendskab til græsk grammatik og semantik.

I faget græsk på A-niveau lærer du om det græske sprog og dets grammatiske opbygning og at læse og oversætte græske originaltekster. Det gælder hovedsageligt tekster i perioden fra Homer til og med Aristoteles, hvor vægten lægges på klassisk tid med bl.a. Homer og Platon.

Du lærer bl.a. at vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske originaltekst og gøre rede for forskelle mellem græsk og andre sprog, herunder dansk.

Du får også undervisning i centrale græske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie og lærer om græsk arkitektur, maleri og skulptur fra arkaisk til og med hellenistisk tid. Du vil fx stifte bekendtskab med græsk historie og kulturhistories betydning for udviklingen af den senere europæiske kultur.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder både temaundervisning organiseret som projektarbejde, sproglig indlæring, skriftlige opgaver og gennemgang af kulturelt stof.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning. Nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk. Der indgår mindst ét virtuelt forløb, hvor du arbejder mere selvstændigt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Prøven indeholder sproglige opgaver, oversættelsesopgaver og fortolkningsopgaver.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et før prøven ukendt græsk tekstmateriale, der knytter sig til tidligere gennemgåede tekster. Du bliver prøvet i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af teksten. Der er ca. 60 minutters forberedelse og ca. 30 minutters eksamination.