Italiensk B

I italiensk B lærer du at læse og forstå et enkelt italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

I faget italiensk på B-niveau lærer du at deltage i en samtale og diskussion på et enkelt og sammenhængende italiensk. Du lærer også at læse og i hovedtræk forstå italiensk skønlitteratur og sagprosa i et enkelt sprog.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, herunder grammatik, samt de grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget får du viden om italiensk kultur- og samfundsforhold, herunder aktuelle forhold i dagens Italien. Der vil indgå italiensksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen giver dig grundlæggende færdigheder i at kommunikere på italiensk og viden om italiensk kultur, litteratur og samfundsforhold.

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget. Mest muligt af undervisningen foregår på italiensk og er organiseret i emner, som integrerer de forskellige faglige mål.

It i form af fx informationssøgning og interaktive træningsprogrammer er en naturlig del af undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Du skal på italiensk redegøre for en ukendt italiensksproget tekst, der har tilknytning til et af de studerede emner. Derefter skal du samtale på italiensk om almene emner med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.

Prøven varer ca. 30 minutter og har ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler. Dog er kommunikation med omverdenen og brug af internettet og oversættelsesprogrammer ikke tilladt.