Japansk B

I japansk B lærer du at udtale og forstå enkelt standardjapansk gennem undervisning i sætningsopbygning og intonation samt læsning af forskellige typer enkle tekster.

I faget japansk på B-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardjapansk og i at udtale enkelt standardjapansk forståeligt og naturligt.

Du lærer også at læse og forstå bearbejdede tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et grundlæggende ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du et elementært kendskab til japanske samfundsforhold og kultur.

Du får desuden undervisning i udtale, intonation og oplæsning samt de mest centrale dele af japansk grammatik, lige som du vil opnå et grundlæggende kendskab til de japanske skriftsystemer, herunder ca. 250 kanji.

Du lærer at bruge lyd- og billedmedier samt internettet som støtte for din lytte- og læseforståelse og din tale- og skrivefærdighed.

Undervisningen er i begyndelsen overvejende lærerstyret, men bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx ordforråd, udtale, basal grammatik, dialoger, friere samtale, oplæsning og oversættelse. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du udarbejder mindre skriveøvelser.

It indgår i undervisningen i form af fx sprogprogrammer og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af 3 dele:

  • Oversættelse til dansk af ukendt japansksproget tekst på ca. 200 skrifttegn
  • Oplæsning af et par selvvalgte liner og samtale på japansk med udgangspunkt i en kendt, japansksproget tekst af et omfang på ca. 200-400 skrifttegn. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner 
  • Samtale på japansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale, evt. suppleret med gloser, inden for studerede emner

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.