Latin B

I latin B lærer du at oversætte latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse.

I faget latin på B-niveau lærer du at oversætte latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at gøre rede for forskelle mellem en latinsk originaltekst og en dansk oversættelse.

Du lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde dig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk.

I undervisningen vil du stifte bl.a. bekendtskab med latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 efter Kristus. Det gælder både poesi og prosa.

I sammenhæng med et central latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik vil du få indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt. Du vil også få viden om væsentlige sider af romersk kultur og dens betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen varierer og indeholder både skriftligt arbejde og projektarbejde. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

It indgår som en del af undervisningen i forbindelse med informationssøgning i tilknytning til tekstlæsningen, og nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den tager udgangspunkt i: 

1)  en eksamenstekst bestående af et enkelt tekststykke på højst 1/5 normalside prosa eller op til 10 vers poesi 

2)  en antik eller efterantik ekstemporaltekst på op til to normalsider

Eksaminationen varer ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.