Almen studieforberedelse

På almen studieforberedelse, som bygger på tværfagligt samarbejde, lærer du at benytte forskellige metoder til belysning af diverse problemstillinger.
Du lærer at forstå, hvordan enkeltfaglig viden kan bidrage til en sammenhængende verdensforståelse.

Almen studieforberedelse bygger på tværfagligt samarbejde og refleksion over betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål samt vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid.

Du vil i løbet af hele skoletiden komme til at arbejde med skiftende emner, der kræver viden fra flere fag, og du vil få indsigt i videnskabelig tankegang.

Du lærer at tilegne dig viden om en sag ved at anvende relevante fag og faglige metoder, at afgrænse et emne ud fra en problemformulering og selvstændigt at fremlægge et resultat af dit arbejde.

Undervisningen består bl.a. af forelæsninger og gæsteforelæsninger, seminarer, projektarbejde og projektrapporter, individuelle studier og gruppearbejde under faglig vejledning samt udarbejdelse og præsentation af synopsis.

Eksamen

Efter grundforløbet vil der være en intern evaluering og i resten af skoletiden en løbende evaluering, der skal udmønte sig i en studierapport på 1-3 sider.

I januar måned i 3. g skal du med udgangspunkt i centralt udsendte emner og problemstillinger udarbejde en afsluttende opgave. Du skal vælge en fagkombination med to bærende fag og skrive en synopsis på 3-5 sider med udgangspunkt i et af emnerne og inden for din valgte fagkombination.

Synopsis og studierapport sendes til censor, og du skal til en mundtlig, individuel prøve i begge dele. Prøven varer ca. 30 minutter. Der er ingen forberedelsestid.

Uddannelsestiden for almen studieforberedelse er fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der aflægges altid prøve.