Design og arkitektur B

I design og arkitektur B får du kendskab til design af produkter, til kommunikationsdesign og til design af fysiske omgivelser.

I faget design og arkitektur på B-niveau vil du lære at planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at analysere og vurdere design ved hjælp af fagets metoder og begreber.

Du får indsigt i forskellige metoder til at generere idéer og udvikle koncepter og lærer at formidle en designproces og dens løsninger både visuelt og mundtligt

Undervisningens hovedområder er: produktdesign, herunder industrielt design, kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser, herunder arkitektur.

Du vil bl.a. også få undervisning inden for emnerne:

  • Designteori, hvorunder også gennemgås designhistorie med fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag
  • Visualiseringsmetoder, herunder 3D-skitsering, desktoppublishing og fotobehandling
  • Researchmetoder til undersøgelse af forskellige interessenter samt informationssøgning i faglitteratur og på hjemmesider
  • De overordnede designparametre, der bl.a. handler om form, funktion, æstetik og kommunikation
  • Andre designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i et design, er: rum, materiale, konstruktion, teknologi, miljø, kultur, samfund, produktion, økonomi, historie og etik.

Undervisningen tager udgangspunkt i dit arbejde med egne projekter. Arbejdsformerne veksler mellem projektperioder og korte lærerstyrede forløb, der giver dig de redskabsmæssige forudsætninger for at gennemføre en designproces.

Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio, og du skriver en kort opsummering på forløbets praktiske og teoretiske elementer ved afslutningen af projektet.

Du lærer at bruge it som arbejdsredskab i forbindelse med designprocessen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i din portfolio. Eksamen varer ca. 30 minutter, og der gives ingen forberedelsestid.  

Der gives en samlet afsluttende årskarakter.