Filosofi B

I filosofi B beskæftiger du dig med filosofiske problemer og argumentation, og du lærer at diskutere filosofiske teorier og etiske dilemmaer.

I faget filosofi på B-niveau får du kendskab til filosofiske problemers, begrebers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.

Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og logik og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.

Du lærer også at diskutere en filosofisk problemstilling fra nyeste tid (seneste 20 år) og at håndtere de begrebslige definitioner.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Erkendelsesteori
  • Videnskabsteori
  • Naturvidenskabernes filosofi
  • Metafysik
  • Etik
  • Samfunds- og historiefilosofi
  • Livsfilosofi
  • Argumentationsteori og logik

Undervisningen er organiseret i tre til seks emneforløb. I løbet af undervisningsperioden skal klassen lave et projekt, der belyser et af de gennemgåede forløb. Projektet kan enten laves individuelt eller i grupper og være enkeltfagligt eller tværfagligt. Arbejdet afsluttes med en projektrapport.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve, der baserer sig på dit afsluttende projekt fra undervisningen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.