Religion C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

I faget religion på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende sider ved kristendommen og for væsentlige sider af to andre verdensreligioner, herunder islam. Men du vil også stifte bekendtskab med religioner som buddhisme, hinduisme, jødedom samt japanske og kinesiske religioner.

Du lærer bl.a. om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd.

I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra nedslag i kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde.

It inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af ukendt tekstmateriale på maks. 1½ side. Andre materialer som fx billeder, video og statistik kan også indgå. Der er en forberedelsestid på ca. 24 minutter og en eksaminationstid på ca. 24 minutter.