Samfundsfag C

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder.

I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Du lærer bl.a. at undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at vise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre. Du undersøger fx også konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Du lærer desuden at formulere viden om faglige sammenhænge og at formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer, lige som du lærer at argumentere for dine egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om identitetsdannelse og socialisation samt levevilkår
  • Politik, der fx kan handle om politiske partier og ideologier i Danmark, politiske beslutningsprocesser samt demokrati og menneskerettigheder
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med mindre skriftlige opgaver og mundtlige oplæg.

Der bruges generelt it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en traditionel mundtlig prøve, hvor du trækker et ukendt spørgsmål på baggrund af et kendt tema. Eksaminationen varer ca. 24 minutter og har en forberedelsestid på ca. 48 minutter.