Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi.
Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

I faget almen sprogforståelse får I en fælles basis for arbejdet med de sproglige fag. Du lærer om sprogets begreber, og de betegnelser (terminologi) man benytter, og om forskelle og ligheder sprog imellem. Du lærer også at lave sproglige analyser af forskellige tekster.

Ved hjælp af kendskabet til latin og sproghistorie får du viden om sprogs indbyrdes relationer og afsmitning på hinanden. Dette kan fx have betydning for indlæringen af nye fremmedsprog.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Sproglig praksis både i tale og skrift
  • Grammatisk terminologi og analysefærdighed
  • Sociolingvistik, hvor man ser på sproget i en samfundsmæssig sammenhæng, herunder norm og individualitet, sprog og nationalitet samt sprog i globaliseringens tidsalder

Der indgår også en latindel, som indeholder emner om ordenes form og struktur (morfologi), om latin i de moderne europæiske sprog, herunder videnskabssprog, og om den betydning kulturen har på sproget, hvilket bl.a. viser sig i forbindelse med oversættelse fra et sprog til et andet.

Undervisningen veksler mellem flere former, og du vil arbejde med forskellige opgavetyper, blandt andet internetbaserede opgaver.

Eksamen

Din sproglige viden vil blive testet en eller flere gange undervejs i forløbet. Ved afslutningen evalueres dit udbytte af undervisningen skriftligt eller mundtligt. Evalueringen gælder både den almene del og latindelen.

Uddannelsestiden for almen sprogforståelse er mindst 25 timer. Faget indgår i grundforløbet.