Billedkunst B

Billedkunst B

I billedkunst B får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

I undervisningen får du bl.a. en gennemgang af udvalgte værker og tekster, herunder værker fra ældre tidsperioder samt nyere værker.

I faget billedkunst på B-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

 • praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning:
  • før og efter 1800 og fra de seneste 10 år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, herunder digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, herunder international samtidskunst
 • forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
 • forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
 • ideerne og strategierne bag visuelle udformninger
 • kuratering og/eller museologi
 • æstetiske og innovative processer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i to dele:

 • en prøve i dit eksamensprojekt
 • en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Uddannelsestiden i billedkunst på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.