Fransk fortsættersprog C

Fransk fortsættersprog C

I fransk fortsættersprog C lærer du at tale og forstå fransk igennem undervisning i sprogets opbygning og udtale samt ved studier af forskellige typer af enkle tekster.

I fransk fortsættersprog på C-niveau lærer du at deltage i en samtale og at skrive på et enkelt og sammenhængende fransk om kendte og almene emner.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse og få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et grundlæggende ordforråd får du kendskab til historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Frankrig samt i et af de andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Du lærer at kommunikere på fransk og får en viden om fransksprogede samfund og deres kultur og litteratur.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse. Du skal på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst, som har tilknytning til et af de studerede emner.

Derefter skal du samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.