Græsk C

Græsk C

I græsk C lærer du at at læse og oversætte lettere græske tekster. Du får også kendskab til græsk grammatik og semantik.

I faget græsk C lærer du at læse op og oversætte lettere græske tekster til dansk ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse, herunder tekster fra klassisk og hellenistisk tid.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • lettere græske originaltekster, eventuelt suppleret med lettere bearbejdede græske tekster fra klassisk og hellenistisk tid
  • græsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
  • grundlæggende græsk ordforråd
  • græske ord og begreber i de moderne europæiske sprog
  • hovedlinjer i græsk historie og kultur i klassisk tid.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder både tekstlæsning og sproglig indlæring. Selv om vægten i begyndelsen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof fra begyndelsen.

Du arbejder med it i forbindelse med kulturstoffet, indlæring af grammatik, redskaber til tekstlæsningen og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid. Du kommer op i en kendt tekst og bliver eksamineret i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse.