Kinesisk A

Kinesisk A

Du lærer at tale og forstå kinesisk på et enkelt niveau igennem undervisning i udtale og skriftsystemer samt ved at læse forskellige typer af tekster.

I faget kinesisk på A-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af talt kinesisk og i at udtale kinesisk forståeligt ved brug af et basalt ordforråd inden for de studerede emner. Til støtte for sprogindlæringen bruges mediebaseret materiale.

Du lærer også at oversætte læste og ulæste tekster, der ikke indeholder særlige vanskeligheder, og ved hjælp af kinesisk tekstbehandling at skrive ukomplicerede korte tekster med kinesiske tegn.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du en grundlæggende indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Du får desuden træning i udtale og intonation gennem udtaleøvelser, lige som du lærer de centrale dele af kinesisk grammatik og vil opnå et aktivt skrifttegnsforråd på ca. 200 ord.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i form af film, billeder/kunst, musik, dans og dramatik.

Undervisningen begynder med at være overvejende lærerstyret og bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Det mundtlige arbejde er organiseret i fire større emner, og arbejdet med kultur og samfundsforhold er integreret i emnerne. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du afleverer korte skriftlige opgaver.

It indgår i undervisningen i form af fx glosetrænings- og andre sprogprogrammer, informationssøgning og -formidling.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og baserer sig på et centralt stillet opgavesæt.

I den mundtlige prøve præsenterer du en kendt, kinesisksproget tekst på kinesisk. Derefter fører du en samtale med din lærer med udgangspunkt i en tekst, du trækker ved eksamen. Til sidst har du en samtale på dansk med udgangspunkt i et spørgsmål inden for studerede emner. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 1 times forberedelsestid.