Markedskommunikation C

Markedskommunikation C

I markedskommunikation C lærer du at arbejde med markedskommunikation under hensyn til en virksomheds strategi og de markedsmæssige muligheder.

I faget markedskommunikation på C-niveau får du indblik i en virksomheds kommunikationsforhold set i relation til den overordnede strategi. Du lærer om, hvordan man udformer et budskab ud fra det, man gerne vil opnå, og prøver at lave forslag til virksomhedskampagner.

Du lærer også at udforme og analysere medieplaner og får indsigt i, hvordan man kan anvende effektmålinger.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Kommunikationsteori og lovgivning
  • Kommunikationsanalyse
  • Kommunikationsplanlægning

Undervisningen er tilrettelagt med varierede arbejdsformer, bl.a. øvelser ud fra konkrete kampagner og casebaseret undervisning. I løbet af undervisningen er der mindst ét sammenhængende forløb, hvor der typisk inddrages en virksomhed.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og som generelt arbejdsredskab.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dels en præsentation af et sammenhængende undervisningsforløb, dels en samtale over et ukendt tekstmateriale med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.