Dans B

I dans B får du mulighed for at danse, koreografere og improvisere inden for forskellige dansegenrer.

I faget dans på B-niveau får du grundlæggende færdigheder i at danse og i at skabe, udføre og analysere forskellige former for dans.

Du får bl.a. undervisning i følgende: 

  • praktisk arbejde med dans, improvisation, koreografi og relevant teknisk terminologi i tilknytning hertil at føre og lade sig føre i dans
  • fremførelse for et publikum
  • intermediale relationer mellem dans og andre mediers udtryk
  • grundlæggende begreber fra danseteori og –analyse, herunder Labans bevægelseslære
  • dansekroppen i ”live” dansebegivenheder og ”screen”-dans
  • sociale og sceniske danseformer i lokale, regionale og globale kulturelle sammenhænge
  • relevant historisk viden om dans og grundlæggende dansehistoriske begreber om levende tradition, rekonstruktion og kildemateriale

Undervisningen er dels organiseret som temaer og projekter, hvor flere elementer i faget indgår, dels som kursusperioder. I halvdelen af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans, fx solo-, par- og gruppedanse samt basal improvisation og komposition.

I forbindelse med projektarbejdet skal I i grupper lave en koreografi og udarbejde en rapport, der forklarer og argumenterer for projektets ide og gør rede for de teorier og teknikker, I har valgt.

It indgår som redskab i undervisningen i form af bl.a. moderne dansenotationsprogrammer.

Eksamen

Prøven er todelt og varer i alt ca. 34 minutter pr. eksaminand.

Første del består af en forevisning af gruppens danseprojekt. Gruppen må bestå af 2-8 personer. Forevisningen må højst vare 15 minutter.

Anden del er individuel og varer ca. 24 minutter med en forberedelsestid også på ca. 24 minutter. Prøven indeholder dels en samtale om den forudgående danseforevisning og dels en samtale med udgangspunkt i et ukendt materiale, som som kan bestå af billeder, småtekster og/eller videocitater.