Biologi C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter.

I faget biologi på C-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser
  • mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
  • makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA
  • enzymer: overordnet opbygning og funktion
  • biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
  • genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation
  • evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer
  • fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering
  • økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne.

It er integreret i undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den afholdes på grundlag af en opgave med kendt og ukendt bilagsmaterialre, i hvilken det eksperimentelle arbejde indgår.

Forberedelsestiden er ca. 24 minutter, og selve eksaminationstiden er ligeledes ca. 24 minutter.