Dramatik B

I dramatik B lærer du at forstå og bruge teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng.

I faget dramatik på B-niveau vil du lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om såvel skuespillet som om de tekniske virkemidler.

Du får kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater og får viden om nyere europæisk dramatik og moderne iscenesættelsesprincipper.

I undervisningen gennemgås tre teaterhistoriske perioder (mindst en før og en efter 1950), og du vil også komme til at arbejde med konkrete forestillinger.

Undervisningen består af læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder.

I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejder afsluttes med hver sin rapport, i hvilken du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 45 minutter pr. eksaminand.

Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Den varer i alt ca. 15 minutter pr. eksaminand. Du skal her scenisk vise udpluk fra et af de større projektarbejder samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Skolen beslutter, om denne samtale skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksamination af samme længde, hvor du skal vise din evne til at analysere et ukendt materiale.