Dramatik C

I dramatik C får du en bred viden om de grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden tekst.

I faget dramatik på C-niveau får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil.

Du kommer bl.a. til at få undervisning i følgende emner:

  • grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé
  • grundlæggende principper for reception af og erkendelse gennem kunst
  • grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
  • mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning
  • den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og global kontekst

Undervisningen indeholder arbejde med enkle øvelser og et selvstændigt projektarbejde.

I projektet skal du enten alene eller sammen med andre lave en mindre produktion. Du skal i en logbog formulere din eller din gruppes idé og beskrive den løbende arbejdsproces. Endvidere skal du opbygge en portfolio med materialer fra centrale dele af hele stoffet.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der er ca. 15 minutter til hver prøvedel.

Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Du/I skal her vise hele eller dele af det afsluttende projekt samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Skolen beslutter, om denne samtale skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid, blandt andet med inddragelse af din portfolio.