Fysik A

I fysik A lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik.

I faget fysik på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, tyngdeloven eller atomer og atomkerners opbygning.

Du lærer at tilrettelægge og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Elektriske kredsløb
  • Elektriske og magnetiske felter
  • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger.
  • Kvantefysik, herunder fotoners energi, atomers og atomkerners opbygning, radioaktivitret m.m.
  • Mekanik, herunder kraftbegrebet og Newtons love, gravitationsloven m.m.
  • Fysik i det 21. århundrede

 

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I fysik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt stillet/udarbejdet opgavesæt.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i 2 timer sammen med højst 1-2 andre elever. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid på ca. 24 minutter og en forberedelsestid på ca. 24 minutter.