Innovation B

I innovation B får du en indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer.

I faget innovation på B-niveau lærer du at benytte forskellige metoder til udvikling af forretningsideer og at analysere og diskutere faserne i en innovationsproces, fx i forhold til start af egen virksomhed.

Du lærer også om innovationsaktiviteters betydning for samfundsudviklingen og får viden om organisationers struktur og kultur med henblik på at kunne forklare, hvordan mennesker og organisationer kan fremme eller hæmme innovative aktiviteter.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Tilgange og metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer
  • Innovation, virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling
  • Forretningsplan og innovationsproces
  • Mennesker og organisation

Undervisningen er problemorienteret og teambaseret, og der inddrages cases og eksterne samarbejdspartnere.

Der vil være to længere sammenhængende forløb, hvor du henholdsvis arbejder med metoder til ideudvikling som basis for innovation og med en forretningsplan.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, der består af en innovationsfaglig udfordring. 

Der gives ca. 24 timers forberedelse. I grupper af tre-fire elever udarbejdes en innovationsfaglig løsning på den af gruppen trukne opgave, og løsningen relateres til ét selvvalgt projektforløb fra undervisningen. Der eksamineres gruppevis, og eksaminationstiden pr. eksaminand er ca. 20 minutter.