Latin A

I latin A opnår du færdigheder i at læse latinske tekster og i at oversætte dem til et dækkende og nuanceret dansk.

I faget latin på A-niveau lærer du at oversætte latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at vurdere en oversættelse ud fra en sammenligning med den latinske originaltekst.

Du lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde dig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk.

I undervisningen vil du stifte bekendtskab med filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden før ca. 150 efter Kristus samt oversatte latinske tekster fra samme periode.

I sammenhæng med et centralt latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik vil du få indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt. Du vil også få viden om væsentlige sider af romersk historie, samfund, kunst og arkitektur og den græsk-romerske kulturs betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen varierer og indeholder både skriftligt arbejde og projektarbejde. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

I latin på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår som en del af undervisningen i forbindelse med informationssøgning i tilknytning til tekstlæsningen, og nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er i et centralt stillet opgavesæt, der indeholder oversættelse fra latin til dansk og spørgsmål i sproglig analyse og tekstforståelse. Prøven varer 5 timer.

Den mundtlige prøve sker på baggrund af to typer tekster:

  • en latinsk eksamenstekst bestående af et enkelt stykke latinsk originaltekst på højst 1⁄4 normalside prosa eller op til 15 vers poesi 
  • en antik eller efterantik ekstemporaltekst på op til to normalsider

Du prøves i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse, indholdsforståelse og perspektivering. Der er ca. 30 minutters forberedelse og ca. 60 minutter til eksaminationen.