Arabisk A

Arabisk A

I arabisk A lærer du at tale og forstå standardarabisk igennem undervisning i grammatik, udtale, intonation og oplæsning af bl.a. arabiske skønlitterære tekster.

I faget arabisk på A-niveau lærer du bl.a. at forstå hovedindholdet, når der tales standardarabisk om kendte og almene emner og tilsvarende selv at tale sproget sammenhængende og nogenlunde korrekt. Du lærer også at skrive og oversætte enkle tekster fra dansk til arabisk.

Du får også træning i at bruge et- og tosprogede ordbøger samt en arabisk grammatik og bliver fortrolig med brugen af it på arabisk.

Ud over indsigt i sproget lærer du at analysere og fortolke skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster, hovedsageligt fra det 20. og 21. århundrede, og at sætte en tekst ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge. Du vil herunder lære om arabisk kultur, historie og samfundsforhold både i relation til den arabiske verden og i relation til arabiske minoritetskulturer i Vesten.

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. alfabetisering, samtaleøvelser og lytte-, læse- og skrivetræning.

It indgår som redskab i undervisningen, lige som lyd- og billedmedier bruges som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et nutidigt arabisksproget tekstmateriale, evt. suppleret med billedmateriale. Du må benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen. Brug af  oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, er ikke tilladt.

Den mundtlige prøve varer samlet ca. 30 minutter og består af tre dele:

  • Samtale på standardarabisk med udgangspunkt i en kendt, arabisksproget tekst
  • Samtale på standarabisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale inden for studerede emner
  • Samtale på dansk med udgangspunkt i et spørgsmål inden for studerede emner,

Du får en samlet forberedelsestid på ca. 60 minutter, hvor  du må benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.