Italiensk A

Italiensk A

I italiensk A lærer du at læse og forstå et nuanceret italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et flydende og varieret sprog.

I faget italiensk på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende italiensk. Du lærer også at læse og forstå italiensk skønlitteratur og sagprosa og at analysere og fortolke disse tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, herunder grammatik, samt de grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget får du bl.a. viden om italiensk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold, herunder aktuelle forhold i dagens Italien. Der vil indgå italiensksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer Grundlaget for den skriftlige prøve er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. 

Den mundtlige prøve, der har en samlet eksaminiationstid på ca. 30 minutter, og der gives ca. 1 times forberedelsestid. 

Prøven består af to dele. Først en præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 1 side. Der er ca. 24 timers forberedelse. Anden del af prøven består af en samtale på italiensk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale.