Billedkunst A

I billedkunst A får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

I faget billedkunst på A-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

  • praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige, erhvervsrettede og æstetiske problemstillinger
  • visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning: før og efter 1800 og fra de seneste ti år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, bl.a. digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, bl.a. international samtidskunst forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
  • forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
  • ideerne og strategierne bag visuelle og rumlige udformninger
  • teknikker til arbejde med selvvalgt visuel, rumlig eller sanselig formgivning
  • kuratering og museologi
  • æstetiske og innovative processer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og større problemorienterede projektforløb, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.