Geovidenskab A

I geovidenskab A tages der udgangspunkt i emner inden for geografi, geologi og fysik. Du får undervisning i klima, energi, miljø og jordens ressourcer.

Undervisningen i faget geovidenskab A tilrettelægges som et samlet forløb, der tager udgangspunkt i viden fra både geografi, geologi og fysik. Du lærer at arbejde praktisk og teoretisk med faget og får indsigt i de naturvidenskabelige metoder.

Geovidenskab på A-niveau udbydes som studieretningsfag i kombination med matematik på A-niveau og kemi på B-niveau.

Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klima og klimaændringer, herunder natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Produktion, teknologi og energiressourcer

Undervisningen indeholder klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

It indgår som en integreret del af undervisningen, bl.a. i forbindelse med dataopsamling og databehandling.