Mediefag A

I mediefag A får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med faget. På det teoretiske niveau får du bl.a. undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.
På det praktiske niveau lærer du fx selvstændigt og nuanceret at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en produktion.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • forskellige perspektiver på film, tv og nyere medier
  • filmiske virkemidler
  • forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
  • karakteristika ved fakta, fiktion samt blandinger mellem disse former, hvor eksempler fra de seneste fem år indgår
  • centrale genrer, medier, medieplatforme og deres tværmediale samspil
  • film-, tv- og mediehistoriske hovedlinjer
  • produktionsforhold i film, tv og nyere medier – nationalt og internationalt
  • medie- og kommunikationsteori
  • produktionstilrettelæggelse, herunder arbejde med mediefaglige værktøjer og udarbejdelse af manuskript, målgruppeanalyse og mediestrategi
  • optageprincipper og optageteknik

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.
It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.