Naturvidenskabeligt grundforløb

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode.

På naturvidenskabeligt grundforløb lærer du at gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, både i laboratoriet og i naturen. Du lærer at beskrive enkle sammenhænge i naturen ved hjælp af modeller og lærer samtidig om modellernes muligheder og begrænsninger.

Du får også indsigt i relevante faglige begreber og lærer at bruge dem i forbindelse med formidling af naturvidenskabelige emner.

I udvælgelsen af det faglige indhold vil der blive lagt vægt på samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag. Der vil være eksperimentelt arbejde i såvel laboratorium som ved feltarbejde. Undervisningen vil desuden vise betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang.

Undervisningen indeholder praktiske undersøgelser og iagttagelser samt skriftligt arbejde og mundtlig fremstilling. Den vil være bygget op omkring tematiske og flerfaglige forløb.

It indgår i forbindelse med det skriftlige arbejde samt i dataopsamling og databehandling.

Naturvidenskabeligt grundforløb bliver koordineret med matematik og det naturvidenskabelige fag, som du læser parallelt.

Eksamen

Du afslutter naturvidenskabeligt grundforløb med et individuelt udarbejdet skriftligt produkt, der blandt andet indeholder din behandling af de praktiske undersøgelser. Desuden vil der være en kort faglig samtale på mindst 10 minutter med læreren.