Materialeteknologi C

I materialeteknologi C beskæftiger du dig med materialer til forskellige produkter, fx plast, træ eller letmetaller.

I faget materialeteknologi på C-niveau lærer du om forskellige materialer og deres typiske egenskaber på nano-, mikro- og meterskalaniveau. Du lærer også at vurdere deres fysiske og kemiske egenskaber og at træffe det bedste valg af materiale, alt efter hvad det skal bruges til.

Ud over kendskab til materialernes egenskaber får du viden om fremstillingsmetoder og herunder om metoder til at bearbejde og sammenføje forskellige materialer. Det kan være materialer af metaller, keramiske materialer, plast, kompositter, træ m.m.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • materialerne metaller, herunder letmetaller samt keramiske materialer, plast, kompositter, træ m.m.
  • atomar-, molekylær-, fiber- og krystalstruktur for udvalgte materialer
  • egenskaber af betydning for valg af materiale til en given opgave, herunder miljømæssige aspekter
  • forskellige enkle materialeprøvningsmetoder

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer samt eksperimenter. Du skal bl.a. arbejde med en case, som munder ud i en afsluttende opgave.

I forbindelse med casen arbejder du med materialeegenskaber, materialevalg, miljø og fremstillings-, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder samt materialeprøvning af et eller flere produkter.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af din afsluttende opgave.

Prøven tager udgangspunkt i din præsentation og fremlæggelse af opgaven suppleret med et eller flere spørgsmål inden for fagets øvrige kernestof. Eksamen varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid.