International teknologi og kultur C

I international teknologi og kultur C får du en grundlæggende viden om, hvordan interkulturelle forhold påvirker den teknologiske udvikling.

I faget international teknologi og kultur på C-niveau får du viden om væsentlige internationale organisationers betydning for det internationale samarbejde, lige som du lærer at gøre rede for udviklingen i handelens betydning for det internationale samarbejde både nu og tidligere.

Du får grundlæggende redskaber til at udarbejde enkle analyser af teknologiens internationale karakter og de interkulturelle forhold, der har betydning for den nationale og den internationale teknologiske udvikling.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:i

  • internationale organisationer indenfor økonomi og handel, udvikling, arbejdsmiljø og miljø
  • internationalt samarbejde, herunder international produktion, konkurrenceforhold, arbejdsdeling og handel
  • teknologi og teknologianalyse, herunder uddannelse, miljø og arbejdsvilkår
  • kultur og områdespecifik kulturteori, herunder kulturkonstitution, kulturforskelle, kulturligheder, kulturkonflikter og påvirkning

Undervisningen veksler mellem oplæg og projektforløb, som du afslutter med en rapport.

Du bruger it, fx i forbindelse med informationssøgning med vægt på kilder, der belyser områdernes aktuelle udvikling, og i rapportering og formidling gennem skrift, lyd og visualisering.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i din afsluttende opgave suppleret med spørgsmål inden for hele undervisningens område. Den varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid. Du må kun medbringe din opgave.