Teknologi C

I teknologi C lærer du at fremstille simple produkter i materialer som fx plast og metal ud fra viden om forskellige fremstillingsprocesser.

I faget teknologi på C-niveau lærer du om materialer, maskiner, fremstillingsprocesser og produktionsformer. Faget kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Du får viden om en udvalgt virksomheds produktionsforhold, -tilrettelæggelse og sikkerhedsforanstaltninger og lærer at arbejde under hensyn til risikomomenter og sikkerhedskrav i forbindelse med eksperimentelt arbejde og ved fremstilling af dine produkter.

Du lærer også at gøre rede for dele af teknologiens udvikling og samspil med det omgivende samfund og at udarbejde enkel teknisk dokumentation.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Materialer og bearbejdningsprocesser
  • Styring og reguleringsteknik
  • Teknologi og miljø
  • Teknisk kommunikation og dokumentation

Undervisningen omfatter praktisk arbejde med produktfremstilling, både individuelt og i samarbejde med andre. Du skal løbende samle dine produkter og dokumentationer i en portfolio, som skal indeholde en fortegnelse over de udførte arbejder og et kort resume af disse. Til portfolioprøven i faget skal du endvidere sammensætte en prøvemappe af udvalgte arbejder efter forlæg fra skolen.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af din prøvemappe.

Prøven tager udgangspunkt i din præsentation og fremlæggelse af prøvemappen efterfulgt af en perspektiverende samtale. Prøven varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid.