Informatik C

Med informatik på C-niveau kommer du bl.a. til at arbejde med programmering, interaktionsdesign og it-sikkerhed.

Formålet med undervisningen i informatik er at du lærer at forholde dig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for it-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling
  • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
  • Repræsentation og manipulation af data
  • Programmering
  • Interaktionsdesign
  • Innovation

Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne parter. Du kommer løbende til at dokumentere dit arbejde i en logbog. Dokumentationen i logbogen kan have form af fx it-systemer, noter, synopser, journaler, programbeskrivelser og rapporter.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, hvor der skal udvikles et it-system eller en del af et sådant.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid.