Kulturforståelse C

I kulturforståelse C får du en grundlæggende undervisning i kulturteoretiske ideer, lige som du lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk.

I faget kulturforståelse på C-niveau lærer du om relevante kulturteorier med henblik på at kunne foretage en tværkulturel sammenligning. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at se egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces.

Med udgangspunkt i eget indsamlet materiale skal du præsentere en kulturanalytisk problemstilling, og du lærer herunder om kulturelle undersøgelsesmetoder, kulturmøder og betydningen af det nationale og det globale i relation til hinanden.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. Gennemgangen af emnerne er organiseret i fire forløb med hovedvægt på henholdsvis kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur og kultursammenligning.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, materialeindsamling og præsentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale og et antal spørgsmål. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid.