Programmering C

I programmering C lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program.

I faget programmering på C-niveau lærer du om programmering og at læse og rette i enkle programmer. Programmering handler om de metoder og teknikker, man bruger til at få programmerbare enheder til at udføre planlagte handlinger.

Du får baggrund for at kunne undersøge og beskrive enkle processer og for at behandle data og informationer ved hjælp af programmering. Du lærer også at løse en enkel problemstilling gennem udviklingen af et program.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Programmeringssprog, herunder data- og kontrolstrukturer
  • Programdele og biblioteksmoduler
  • Arbejdsgange i programmeringsprocessen
  • Abstrakte programmeringsbeskrivelser og dokumentation

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektundervisning, og du kommer i den afsluttende del af undervisningen til at lave et eksamensprojekt, der består af et produkt og en synopsis.

Du kommer især til at bruge it-værktøjer til eksperimenter, afprøvning og udarbejdelse af dokumentation samt programmeringsværktøjer, der automatisk kan generere dokumentation og test. Andre it-værktøjer inddrages efter behov.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Til prøven præsenterer du først dit projekt og har derefter en samtale med læreren med inddragelse af det supplerende stof, der perspektiverer dit projekt. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ingen forberedelsestid.