Programmering B

I programmering B lærer du om alle sider af programmering, fra brugen af programmeringssprog til konkret udvikling af et program.

I faget programmering på B-niveau lærer du om programmering og at læse og rette i programmer. Programmering handler om de metoder og teknikker, man bruger til at få programmerbare enheder til at udføre planlagte handlinger. Du lærer at rette, tilpasse og udvide avancerede programmer

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Programmeringssprog, herunder data- og kontrolstrukturer
  • Programdele og biblioteksmoduler
  • Arbejdsgange og systematik i programmeringsprocessen
  • Abstrakte programmeringsbeskrivelser og dokumentation

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektundervisning, og du kommer i den afsluttende del af undervisningen til at lave et eksamensprojekt, der består af et produkt og en synopsis.

Du kommer især til at bruge it-værktøjer til eksperimenter, afprøvning og udarbejdelse af dokumentation samt programmeringsværktøjer, der automatisk kan generere dokumentation og test. Andre it-værktøjer inddrages efter behov.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af dit eksamensprojekt og en opgave, som eksaminator stiller.

Til prøven præsenterer du først dit projekt, hvorefter eksaminationen former sig som en samtale med læreren. Prøven varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.