Kulturforståelse B

I kulturforståelse B får du undervisning i kulturteoretiske ideer og lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk, fx kulturmøder i en multietnisk
storby.

I faget kulturforståelse på B-niveau lærer du om forskellige kulturteorier og at udføre en kulturanalyse inden for et nærmere afgrænset problemfelt. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at analysere og forklare forholdet mellem forskellige kulturer.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • kulturelle udtryksformer i tid og rum
  • teorier om kultur og identitet
  • kulturmøder
  • kultursammenligning, synkront og diakront
  • ikke-vestlig kultur
  • det nationale og det globale
  • forskellige integrationsformer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde.

Gennemgangen af emnerne er organiseret i otte forløb med hovedvægt i de enkelte forløb på henholdsvis kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur, kultursammenligning, kulturel udvikling, kulturel identitet, det nationale og det globale samt europæisk og ikke-europæisk kultur.

Der indgår it i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, materialeindsamling og præsentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.