Tyrkisk A

I tyrkisk A lærer du at udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I faget tyrkisk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardtyrkisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I undervisningen træner du bl.a. udtale og intonation, bl.a. via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier. Du lærer også om de mest centrale dele af den tyrkiske grammatik og opøver et aktivt ordforråd på ca. 2.200 centrale tyrkiske ord.

De udvalgte skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster er af forskelligt omfang fra tiden efter 1928, men der læses også tekster fra før 1928. Teksterne belyser centrale aspekter af Tyrkiets nyere litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at skrive tyrkisk og i at bruge relevante opslagsværker og it i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen veksler mellem mundtlig og skriftlig træning, bl.a. lytte- og læsetræning, arbejde med bøjninger og grammatiske strukturer, styrede dialoger og elementære skriftlige øvelser. Du vil desuden komme til at arbejde med både sær- og tværfagligt projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og foregår på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve er tredelt og varer ca. 30 minutter.

Den første del af prøven består af en samtale med udgangspunkt i din præsentation af en kendt tekst/et kendt emne, på ca. én side. I den andel del af prøven skal du ud fra et ukendt billedmateriale kunne føre en samtale på ca. 5 minutter med eksaminator. Den sidste del af prøven foregår på dansk, hvor du i ca. 5 minutter skal føre en samtale om et kendt emne inden for historiske, samfundsfaglige eller kulturelle forhold.

Der gives en samlet forberedelsestid på ca. 1 time.