Tyrkisk B

I tyrkisk B lærer du at udtale et enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I faget tyrkisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardtyrkisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå lettere skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I undervisningen træner du udtale og intonation, bl.a. via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier. Du lærer om de mest centrale dele af den tyrkiske grammatik og opøver et aktivt ordforråd på ca. 1.600 centrale tyrkiske ord.

De udvalgte skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster er af forskelligt omfang og belyser centrale dele af Tyrkiets litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at skrive tyrkisk på computer og i at bruge de centrale hjælpemidler, herunder it, i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen veksler mellem mundtlig og skriftlig træning, bl.a. lytte- og læsetræning, arbejde med bøjninger og grammatiske strukturer, samtaleøvelser og små skriftlige øvelser.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve. Første del af prøven baserer sig på en samtale på standardtyrkisk med udgangspunkt i en kendt tekst på ca. ¾ normalside, samt oplæsning og oversættelse af mindre passager på ca. 50 ord. I den anden del af prøven skal du føre en samtale på standardtyrkisk (ca. fem minutter) med udgangspunkt i ukendt billedmateriale om et alment emne.

Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 1 times forberedelsestid.