Biologi A

I biologi A lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser.

I faget biologi på A-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du lærer bl.a. at forklare og benytte biologisk teori og metode til brug for analyse af biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til forskellige analysemetoder og statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immonologi og økologi.

Du lærer også at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og at tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.

Du får bl.a. undervisning inden for emnerne:

  • Virus og forskellige cellers opbygning og funktion
  • Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
  • Udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb og åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
  • Enzymers opbygning og funktion
  • Menneskets immunforsvar, herunder vaccination
  • Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
  • Eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik
  • Nedarvningsmønstre belyst med eksempler fra planter, dyr og mennesker
  • Evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
  • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.

I biologi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It er en integreret del af undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består et opgavesæt med udgangspunkt i gennemgået materiale.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Opgaven tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 24 timers forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.